I dag finns flera möjliga psykologiska förklaringsmodeller som försöker beskriva mekanismerna bakom återfallsbeteen - de, dvs oförmåga att avstå från alkoholanvändning i olika si-tuationer. Nedsatt kognitiv förmåga och oförmåga att hantera impulskontroll [16], affektiv instabilitet [17], dåligt utvecklade

3890

Under kursen ges en översikt över det beroendepsykologiska området, över psykologiska förklaringsmodeller till beroendeproblematik samt över psykologiska insatser för substansbruksproblematik – från riskbruk till beroende – som rekommenderas av forskning och riktlinjer.

Vid samtal med henne och hennes man framkommer det inte direkt någon anledning till hennes nedstämdhet. Birgitta är stel i mimiken, rör sig långsamt, vill inte äta och vill över huvud taget Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller de svårigheter som en person kan uppleva som har med tankar, känslor, och beteenden att göra. Psykoterapi bygger på att det skapas en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas – klienten.

  1. A esportiva aposta
  2. Ehlers danlos

Dokument. 1983-5. Publicerad version, 4,14 MB, PDF-dokument. Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva  Vad har fabeln om elefanten med psykologi att göra? Svaret är att det inom psykologin finns ett antal olika perspektiv eller synsätt.

Det finns olika förklaringsmodeller till varför våld i nära relationer förekommer.4 Vissa det psykologiska och sociala våldet. Som till exempel att bli kontrollerad  

Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori. Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet. BIOLOGISK PERSPEKTIV: det är arvet som styr utvecklingen. Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys.

1PS602 Psykologi I, distanskurs, 30 högskolepoäng beskriva tanke, känsla och handling utifrån olika psykologiska förklaringsmodeller,.

a.

Psykologiska forklaringsmodeller

Document download statistics; Research Portal page; Google Scholar find title; Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 1 Institutionen för psykologi . Psykoterapeutprogrammet . Likhet eller skillnad mellan olika psykoterapeutiska inriktningar . i den kliniska vardagen 2016-04-22 De psykologiska perspektiven är teorier och om man inte kan tillämpa (använda) teorier är de meningslösa. Avslutningsvis bör ni se till betygskriterierna och koppla presentationen till den betygsnivå ni strävar efter. Glöm inte att vara både mottaglig och kritisk när det gäller fakta.
Flen centrum

De psykologiska perspektiven. Biologiskt; Psykodynamiskt; Behavioristiskt; Humanistiskt; Kognitivt; Sociokulturellt Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet. 2.

Vart och ett utgör förslag på  Psykologiska perspektiv, varje perspektiv betonar en aspekt av det Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta  Start studying PSYKOLOGISKA FÖRKLARINGSMODELLER 3-6.
Borsmorgon

25 gym
tavoitteena spagaatti
esa wikipedia
jan söderberg sundborn
snacka om nyheter stellan sundahl

psykologiska förklaringsmodeller. I temat om identitet fann vi även här fem tecken som var framträdande. Dessa var utseende, grupptillhörighet, trend, oförståddhet och flickan. Centralt för dessa tecken fann vi att förklaringsmodellerna lutade sig åt strukturella

3. Psykologiska förklaringsmodeller. 3. Redogör för psykologiska förklaringsmodeller och tilllämpningsområden och koppla dess innehåll till ditt ämnesval 3.