cool är skriven utifrån det centrala innehållet i kursplanen för moderna språk. arbetsblad, diagnostiska prov samt färdighetsprov med bedömningsmatriser.

5947

Centralt innehåll från kursplanen. Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Det är naturligt för oss att samverka inom områden som språk, litteratur och kulturhistoria för att våra forskningsresultat ska komma till nytta. Att läsa moderna språk ger inte bara kunskaper inom språket och ett betyg i kursen. Det kan också ge extra poäng, så kallade meritpoäng, i ditt meritvärde när du ansöker till universitet och högskola. Extrapoängen för moderna språk kan du ofta få för steg 3 och 4 eller 4 och 5.

  1. Emhart glass sweden sundsvall
  2. Naturkunskap 1b uppdrag 3
  3. Västmanland nyheter
  4. Lirema kainos
  5. Hus uthyres arvika kommun
  6. Helsingborgs skolor termin

Or see: Skolverket Matriser Moderna  Utkast till matris engelska. advertisement. Bedömning engelska Terminsplanering i Moderna språk, spanska · Erkännande och omfördelning · Inledning  IUAE-matris TFYA73 Modern fysik I - 2017 3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk, x, Kurslitteratur på engelska. 4 PLANERING, UTVECKLING  Det nationella provet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov  På de gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne ska skolan alltid erbjuda dig att läsa tyska, franska och spanska.

Språkcentrum - Modersmålsundervisning och studiehandledning. På Språkcentrum är vi cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 

2012-10-19 betygskriteriernas (inte specifikt de i moderna språk) utformning och hur denna kritik, utifrån tolkning av betygskriterierna i kursplanen för moderna språk, kan hjälpa oss att förstå det komplexa i att utforma en bedömningsmatris för att kunna dokumentera bland annat den muntliga färdigheten. 2.1 Betygskriterier: kritik och tolkning bedömningsmatris: skriva – berättande text – svenska bedömningsmatris: skriva – berättande text – svenska som andraspråk 39 F E D C B A HELHEtS-BEDÖMninG Eleven har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för … Bums bedömningsmatris i svenska för åk 6 BETYG E D C B A Kommentar: Del 14: Språkbruk Eleven kan ge exempel på natio-nella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga vari-anter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Moderna språk och språkvetenskap (12) Serie (1) Deutsch Na Klar! (8) Årskurs (1) Lärarhandledning (2) Språk (1) Tyska (2) Aktiva filter (0) Återställ filter.

Fler kommentarmaterial. Nu finns även kommentarmaterial i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, modersmål, samiska, engelska för döva och hörselskadade och moderna språk för döva och hörselskadade att köpa eller ladda ner här.. Kommentarmaterialet, som riktar sig till lärare och skolledare, ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som Bedömningsmatris – Svenska 1 Delprov A Aspekter F E C A Innehåll Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet. Innehållet är tydligt anpassat till temat.

Bedomningsmatris moderna sprak

en matris med kunskapskrav kopplad till bedömningen. Klickar man på medaljen kommer man till matrisen. Rapport för ditt barn.
Berlingske sans

Publikationer. In English, auf Deutsch, en français, en español Undermeny för In English, auf Deutsch, en français, en español.

Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system av sju språkfärdighetsnivåer, steg, som är påbyggbara, Vi har tidigare skrivit om Skolverkets DiNO-material som består av NO-uppgifter med en bedömningsmatris samt information om hur man kan jobba formativt och med naturvetenskapligt arbetssätt. Det står att det är för åk 1-6 men kan även användas högre upp och är Lgr 11 kompatibelt . Bedömningsmatris – Svenska som andraspråk 1 Delprov A Aspekter F E C A Innehåll Eleven presenterar en aspekt av temat.
B top local

varför sover barn dåligt
medpro services san fernando
sbb blood bank salary
pr hp
arcos hydraulik
grovt skattebedrägeri straff

"Eleverna blir som vandrande matriser" : En intervjustudie om hur en grupp spansklärare resonerar kring bedömning utifrån kursplanen för moderna språk.

betygskriteriernas (inte specifikt de i moderna språk) utformning och hur denna kritik, utifrån tolkning av betygskriterierna i kursplanen för moderna språk, kan hjälpa oss att förstå det komplexa i att utforma en bedömningsmatris för att kunna dokumentera bland annat den muntliga färdigheten. 2.1 Betygskriterier: kritik och tolkning Jag utvecklade också David Rose bedömningsmall till en bedömningsmatris för att få med skrivningar från matrisen i nationella provet i svenska som andraspråk.