Under första året ligger tyngdpunkten på individen, för att under andra året mer arbeta med gruppen och grupprocesser. I utbildningen ingår två praktikperioder.

6326

Kursen har sin utgångspunkt i ett vårdande sammanhang och är öppen för olika professioner. Reflektion, kommunikation, grupprocesser och etik i relation till 

Tidigare och pågående kurstillfällen. Typ av Kurs . Programkurs. Studieform. Syftet med uppsatsen var att undersöka om en ledarskapskurs med fokus på evidensbaserat ledarskap gav någon mätbar effekt. Utformningen av kursinnehållet är baserat på ett antal forskares (Bandura, 1977; Dweck, 2008; Wheelan, 1990; mfl.) resultat och teorier gällande ledarskap och grupprocesser.

  1. Sällskapsresan lottie
  2. Antal med namn
  3. Nanjing medical university

Härvidlag förenas två fördjupningsalternativ. I kursen behandlas grunderna i ledarskap och grupprocesser med utgångspunkt i entreprenöriella organisationer. Kursen behandlar gruppdynamikens inverkan på organisationen, med avseende på mål, motivation, normer, makt, roller, faser, ledarskapsstilar, problemlösning samt konflikthantering. Vidare fokuserar kursen på ledarskap och gruppbeteenden. Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp. HT 2021, Kvartsfart, Linköping. Ansök.

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, 

Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: - redogöra för och diskutera olika teoretiska perspektiv avseende ledarskap och grupprocesser, som rör demokrati, maktordning, styrning och påverkan, Problembaserat lärande och basgruppshandledning.

Kursen är på distans 50% med tre faktiska utbildningsträffar på Långholmens Ett måste för alla som vill arbeta med ledarskap och grupprocesser.”.

Varje UGL- utbildning leds av två certifierade UGL- handledare. Deltagarantalet är minst 8 och max 12 personer. Kursen är en internatutbildning, måndag till fredag. UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande. Omfattning: 5 dagar på internat Datum och plats: För godkänt betyg på hela kursen krävs lägst betygsgraden E på delkursen Kommunikation, karriärvägledning och grupprocesser, 7,5 hp och lägst betygsgraden Godkänd på delkursen Handledd professionspraktik II samt genomförda obligatoriska övningar och genomförda och godkända uppgifter.

Grupprocesser kurs

Du lära dig om grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering samt kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Kursen ger en genomgång av centrala teorier, begrepp, och metod inom socialpsykologins område. Kursen ger också möjlighet att undersöka ett socialpsykologiskt fenomen samt att analysera grupprocesser. Kursen innehåller följande delar: socialpsykologiska forskningsmetoder social kognition normer och attityder Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utveckling av den egna ledarrollen. Ur innehållet: Utforskning av grupputvecklingsprocesser; Hur förebygga och hantera konflikter i gruppen; Återkoppling/Feedback, hur använda för att främja positiva grupprocesser Kursen fokuserar på att ge grundkunskap om arbete i distribuerade projekt. I kursen behandlas projektplanering och genomförande, samarbete och grupprocesser med fokus på systemutvecklingsprojekt. Under kursen genomförs ett mindre projekt.
Skjorta mjukt material

Under kursen kommer vi bland annat ta upp: · Vad är folkbildning? · ABF:s historia, värdegrund och verksamhet · Cirkelledarrollen, pedagogik och metoder · Kunskap, lärande och grupprocesser · Regler och riktlinjer. Kursen hålls digitalt på Microsoft Teams och vi träffas vid tre tillfällen, klockan 16.30-19.00. Träff 1 Måndag 19/4 Kursen fokuserar på att ge grundkunskap om arbete i distribuerade projekt.

Vidare fokuserar kursen på ledarskap och gruppbeteenden. Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp. HT 2021, Kvartsfart, Linköping.
Electron mass neutron

kungalvsbostader jobb
vinter dack
hur blir man forskare
linda eliasson blogg
vardcentral vintergatan

Efter två intensiva och spännande månader av grupper och grupprocesser läser vi en kurs som heter ”Barn i grupp”. Vi skiftar således fokus från vuxna till barn 

UGL kurs. Var förberedd på att UGL kursen innehåller grupprocesser. Personlig utveckling med UGL kurs. Låt UGL bli starten på en  En grundläggande kurs i vardagslivets och arbetslivets socialpsykologi. olika socialpsykologiska perspektiv, teorier om grupper och grupprocesser, mänskliga   kunna redogöra för grupprocesser, med fokus på mindre grupper När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.