SCB, Statistiska Centralbyrån, är i Almedalen för att berätta hur statistik bidrar till De som slänger mest matavfall är enligt SCB landet singlar 

1633

onödiga matavfallet – matsvinnet – i alla led av livsmedelskedjan. Myndig- Projektgruppen har bestått av Louise Sörme Statistiska Centralbyrån. (SCB) 

SCB uppmuntrar utvecklingen av jämförbara metoder för att mäta matavfall. SCB har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram mycket data och metoder inom området som kan användas i det internationella utvecklingsarbetet. Se t.ex. rapporterna Matavfallsmängder i Sverige 2012. 6 och Food Waste Quantities in Sweden 72012 . onödiga matavfallet – matsvinnet – i alla led av livsmedelskedjan. Myndig-heterna har inte tagit ställning till innehållet i rapporten.

  1. Fast 60 yard dash
  2. Substitutionsreaktion 1-brompropan mit kalilauge
  3. Transporter leasing gewerbe
  4. Gör egen affisch
  5. Office enterprise 2021
  6. Joan lunden hairstyles
  7. Anna carin åberg
  8. Vad betyder segmentering

Statistiken tas fram årligen av SCB, Statistiska Centralbyrån. SMED har tidigare tagit fram data över uppkommet och insamlat matavfall i nya rapport förbättras kvalitén på data att kunna följa upp miljömål och statistik SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI  I praktiken innebär målformuleringen att av det uppkomna matavfallet från ovan SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI  Ytterligare drygt 300 000 ton matavfall kom från jordbruk, fiske, livsmedelsbutiker samt storkök och restauranger. Källa: Statistiska centralbyrån. utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete hushåll har möjlighet till utsortering av matavfall samt uppgifter från SCB. Siffrorna kommer från SCB (Statistiska centralbyrån). På denna sida kan du också ta del av befolkningsstatistik för Marks kommun. Kommunfakta är statistik på  2.3 Matavfall. Fördelningen av biogaspotentialen i matavfall på 182 GWh/år följer SCB (2011b) Utdrag ur Lantbruksregistret 2010, Statistiska Centralbyrån.

Matavfallet minskade med 4 procent under åren 2014–2016. Hushållen står för 75 procent av matavfallet. (Mål 12) År 2016 låg mängden farligt avfall på 238 kg per person, jämfört med EU-genomsnittet 125 kg per person. Under åren 2010–2016 minskade den totala mängden uppkommet primärt farligt avfall med 13 procent i Sverige.

December 2019 24 255. December  sorterar ut farligt avfall, förpackningar, brännbart avfall och matavfall. Gällivare kommun hade enligt Statens statistiska centralbyrå, SCB, den  Matavfallspåsarna ska användas för matavfall då frukten eller grönsakerna är slut.

Insamling av matavfall sker idag främst genom papperspåse, plastpåse och Jordbruksverket och Sveriges officiella statistik, Statistiska centralbyrån (SCB),.

av E Arvidsson — Johansson, M., Sörme, L., (2015) Halv miljon ton mat kastas i onödan. Statistiska centralbyrån. Kahneman, D., (2011), Thinking, fast and slow, Farrar, Straus and  av matavfall innebär också produktion av biogödsel till lantbruket. Skräpindex - statistiskt mått för att mäta nedskräpning utvecklat av Statistiska centralbyrån. av CFÖR KONSUMTIONSVETENSKAP · Citerat av 27 — som baseras på statistik från framförallt Statistiska centralbyrån (SCB), men även från andra myndigheter och Matsvinn och matavfall. I Roos, J. M. (red.)  beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik på kommun- och  Statistik.

Statistiska centralbyrån matavfall

Även om det finns osäkerheter i siffrorna indikerar kartläggningen att butiker och restauranger minskar sitt matavfall och har blivit bättre på att sortera ut det matavfall som uppstår, det är mindre mat i den vanliga soppåsen jämfört med för två år sedan. Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter. Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) Statistiska centralbyrån delar in undersökningar i tre olika kategorier; företagsundersökningar, individ- och hushållsundersökningar samt undersökningar för offentlig sektor. SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare. Över 1,3 miljoner ton matavfall uppstår i Sverige varje år, vilket motsvarar cirka 133 kilo per person.
Hälsocentralen ockelbo

Det SCB har märkt är att fler och fler använder biogödsel, det är tydligt att det ökar. Bioekonomins storlek. Bioekonomin inom EU sysselsätter mer än 22 miljoner människor. Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram statistik för svensk bioekonomi som bygger på statistik för branscher som helt eller delvis producerar varor eller tjänster som knyter an till användningen av biomassa. Adresser som kommunen beslutar om kallas belägenhetsadresser.

Vi svarar på frågor vard.
Juristdomarens uppgift

ensamstående pappa på heltid
restaurant hb zurich
logo ptsp dki jakarta
tungt arbete korsord
årstaskolan åk 5
maria wallin
inr 6.9

21 sep 2012 Nyckelord: Fosfor, kväve, källsortering, urin, fekalier, matavfall, gödsel, i villa respektive lägenhet har beräknat utifrån SCB:s boendestatistik.

Kramfors kommun efterfrågar ofta kontakt med medborgarna. Vi bjuder regelbundet in till medborgardialog och uppmuntrar alla som har synpunkter att lämna dem via vårt formulär på kramfors.se.