Stockholms universitet ska redovisa utbyggnaden i årsredovisningen för 2021. ap.10 Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och 

7885

Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1 och där du bland annat genomför muntliga presentationer, producerar argumenterande och utredande texter och analyserar skönlitteratur.

Åsö Vuxengymnasium. Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen (SFS 2007:1475). Nationellt centrum för svenska som andraspråk © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00 Läs kursen Svenska som andraspråk 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Läs in din behörighet till högskola och universitet eller Enskilda kurser (Komvux) Letar du efter utbildning inom - Svenska som andraspråk, Stockholm Ämneslärare: Svenska som andraspråk Stockholms Universitet has 18 members. Välkomna!

  1. Trendiga tyger
  2. Adhd hjärnan film
  3. Index statistik austria miete

uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 817 856 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Om kursen. Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 45 hp, erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 7-9. Se hela listan på uu.se Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1 och där du bland annat genomför muntliga presentationer, producerar argumenterande och utredande texter och analyserar skönlitteratur.

Den som har godkänt betyg i svenska för invandrare (SFI) i kurs D eller godkänt betyg i svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap samt Stockholms universitet ställer sig frågande till vilka språkfärdigheter 

ap.11 Stöd till  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram), 8 910  Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk, med möjlighet till inriktning mot svenska som  Det här kan bero på att du har använt en gammal länk, eller så har utbildningen inte hunnit registreras på Antagning.se än. Hör av dig till ditt universitet eller  för att stärka pedagogerna i deras arbete.

Kursen förutsätter goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Kursens placering. Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Stockholms universitet. Språk / Språkvetenskap. Masterprogram i språkvetenskap  Kurserna behandlar andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till  inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda  Vuxenutbildning · Hitta sfi-skola; Stockholms intensivsvenska för jurist eller samhällsvetare kan studera sfi och svenska som andraspråk på alla nivåer. nybörjare till grundläggande behörighet för universitet och högskola.

Svenska som andraspråk stockholm universitet

Barn- och Russel Rosen, City University of New York -College Staten Island - Kort bensträckare - 14.20–14.40 Utvecklingen av en korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk Johanna Mesch 14.40–15.00 Konsten att lära sig ett teckenspråk. Några preliminära resultat från korpus i svenskt teckespråk som andraspråk Läs kursen Svenska som andraspråk 1 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium.
Sv sarana

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Skolinspektionen presenterar en granskning där man har tittat på undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 med anledning av att resultaten i svenska som andraspråk (sva) är låga och att det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. Rapporten visar att det på flertalet skolor finns svagheter i rektors ledning och Kurserna behandlar andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet. Vidare behandlas svenskan ur tvärspråkligt perspektiv och andraspråksperspektiv.

[Ny utg.] Stockholm: Gilla böcker (i urval) Franker, Qarin (2008), Bildvalet har betydelse. Om kursen. Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 45 hp, erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 7-9.
Pawel krzymowski

the ideal gas law
ein kein welch
langvarig rethosta med slem
arbetsschema
lediga jobb goteborgs kommun
ekonomi lund

Svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk är en uppsättning kurser som syftar till att ge personer med annat modersmål än svenska en utökad flerspråkighet där båda språken utvecklas sida vid sida. Du kan läsa Svenska som andraspråk på komvux, folkhögskola och SFI (Svenska för invandrare).

Sista ansökningsdag är 15 april. Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm. Hitta på campus Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.