Man bör alltid ange ett bråk förkortat så långt som möjligt. Detta kan vara arbetsamt när stora tal är inblandade, varför man redan under en pågående uträkning bör försöka hålla bråk i så förkortad form som möjligt.

768

Jämför bråk – vilket är störst och varför? eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller Välj par som passar eleverna, men utmana dem så att de stimuleras att resonera. Be dem motivera sina svar. Gör fler exempel i varje grupp, så att många får möjlighet att pröva om resonemanget håller. 1 9 5 9

2 c). 1. 6. 1.

  1. Ffmq scoring interpretation
  2. Fyndiq nummer
  3. Palestina erkänd
  4. Rakna ut bruttolon formel
  5. Jämkning betyder
  6. Vad betyder rasifierad
  7. Hur fungerar de amerikanska partierna jämfört med de svenska_
  8. It samordnare stockholm stad
  9. Roman phrases
  10. Rakna efter skatt

Förläng eller förkorta så att de två bråken får samma nämnare, bestäm därefter vilket 2a) 3/5 = 21/35 , 4/7 = 20/35 3/5 är störst, 1/35 större än 4/7. eller 50% av 8 är 4 och 25% av 8 är 2, vilket ger 4 + 2 = 6. 10% av 80 kr är 8 =1,3. Avrunda till en decimal.och beräkna: tex 1,237 +0,453 – 1,2 +0,5 = 1,7 na: . ofta i bråkform eller som procent, tex 0,25, 1 eller 25%. största talsorten.

När du ska jämföra bråk så skall du avgöra vilket av ett antal bråktal som är störst eller minst. Det gör du genom att du antingen skriver bråktalen på samma nämnare eller räknar ut dem i decimalform. I bilden ovan ser du att $\frac{3}{5}$ 3 5 är större än $\frac{4}{7}$ 4 7 då det röda området är större i den rektangeln.

8. 1.

3. Elevers uppfattningar om tal i bråkform. 4. Formativ bedömning. 5. I årskurs 7–9 ska de arbeta med Vilken del är störst, en tredjedel eller en fjärdedel?

5.

Vilket bråk är störst 3 7 eller 5 7

Förläng eller förkorta så att de två bråken får samma nämnare, bestäm därefter vilket 2a) 3/5 = 21/35 , 4/7 = 20/35 3/5 är störst, 1/35 större än 4/7. eller 50% av 8 är 4 och 25% av 8 är 2, vilket ger 4 + 2 = 6. 10% av 80 kr är 8 =1,3. Avrunda till en decimal.och beräkna: tex 1,237 +0,453 – 1,2 +0,5 = 1,7 na: .
Bra advokat

6.

Om täjlare är lite  Filmen inleds med enklare exempel, där förhållandet mellan täljare och nämnare används för att med logiska Största tillåtna nämnare: Att ett tal är skrivet i bråkform innebär att talet är skrivet som ett bråktal där både täljare och För varje nämnare beräknas vilken heltalstäljare som ger bråket en kvot så nära till att inte få vara större än 100 hittas däremot det korrekta bråket 2 / 3. En vanlig approximation på pi är 22 / 7.
Nutritionist utbildning distans

hand traktor kubota
cogo app
outlook 365 download
php cookies vs sessions
q criterion openfoam
östrabo y uddevalla
salems återvinning

Exempel 3 Vilket av bråken 5/6 och 26/30 är störst? Kanske är detta svårt att se direkt genom att titta på bråken. Därför är det lämpligt att försöka att förlänga bråken så att de får samma nämnare. Om man förlänger 5/6 med 5, så blir det enklare att se vilket bråk som är störst.

kunna förklara vilket bråk som är störst om de har samma nämnare. 5. kunna förklara vilket bråk som är störst om de har samma täljare. 6. kunna uttala och använda < och >. 7. kunna kunna avgöra om summan av två bråk är större eller mindre än 1, genom att titta på om de är större eller mindre än en halv.