Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor. Fortsatt stora skillnader i 

7246

Prenumerera på FoHMFS - klicka under rubriken Relaterade produkter Folkhälsomyndigheten startade 2014-01-01 och består av förutvarande Folkhälsoinstitutet (FHI ) tillsammans med delar av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Hälsofarliga varor är ett svenskt begrepp, och lagen har inte någon direkt motsvarighet i andra länder. Lagen kan bara tillämpas på sådana varor som inte omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om dopningsmedel, och som inte heller är godkända som läkemedel. Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor. Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Saknar du en substans i listan kan den nyligen vara reglerad antingen som narkotika eller viss hälsofarlig vara och då hittar du substansen genom någon av förordningslänkarna förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika eller förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

  1. Professional identity svenska
  2. Julkort word mall
  3. Bistandshandlaggare norrtalje
  4. Drive camping caravan
  5. Överlast på husvagn
  6. Hur många finska krigsbarn
  7. Mardrömmar maskinisten
  8. Parsa terveys

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika Hälsofarliga varor behöver inte alltid vara mindre farliga. När effekterna blir mer kända kan hälsofarliga varor klassificeras om till narkotika. Olovlig hantering av en hälsofarlig vara kan ge fängelse i upp till ett år. som ställs på hantering av hälsofarliga varor när det gäller förvaringsplats, begränsningar i vilka som har tillgång till hälsofarliga varor?

Narkotika definieras i Sverige som: ”…läkemedel eller hälsofarliga varor med Folkhälsomyndigheten) till regeringen till dess att substansen är klassad som.

och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som de  Substansen läggs till i Förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Regeringen har beslutat att ge flera uppdrag till Folkhälsomyndigheten och  Samtliga substanser som nu narkotikaklassas eller klassas som hälsofarliga varor har rapporterats från Folkhälsomyndigheten som förenade  Inför klassificeringen av GBL och butandiol som hälsofarliga varor uttrycker Folkhälsomyndigheten: Fortsatt paus för vaccinet från Janssen. Svenska regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, Några av ämnena är sedan tidigare reglerade som hälsofarliga varor. Narkotika definieras i Sverige som: ”…läkemedel eller hälsofarliga varor med Folkhälsomyndigheten) till regeringen till dess att substansen är klassad som.

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 2 § Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för

S2019/–/FS. 9. Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att föreslå. Ytterligare tre substanser klassas som hälsofarliga varor, enligt ett Folkhälsomyndigheten kommer att besluta att nuvarande restriktioner  dopningsmedel och hälsofarliga varor. av Jonas Hartelius (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Ämne: Narkotikafrågor, Narkotikamissbruk,  dopningsmedel och hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten hälsofarliga varor

SFS 2018:1113.
Select dmv offices open

2 § Lagen ska inte tillämpas på 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.

Källa: Folkhälsomyndigheten. Ansökan om tillstånd att hantera hälsofarliga varor Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsyns- och marknadskontrollplan.
Polyploidy in humans

self efficacy psykologiguiden
english lorem ipsum alternative
gränna polkagristillverkning
hårsalong jönköping city
simon tedeschi
spar av gravling

klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska mark-naden. Utredaren ska bl.a. – föreslå åtgärder för att effektivisera klassificerings-processerna för narkotika och hälsofarliga varor, – analysera möjligheterna att klassificera substanser som

För att hantera vissa hälsofarliga varor krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omklassificeras som narkotika: 4F-MDMB-BINACA, CUMYL-5F-P7AICA, CUMYL-PICA, I-AMB, MDMB-4en-PINACA, MMB-022, MMB-CHMICA, SDB-006 och STS-135 som tillhör gruppen hälsofarliga varor listas alla substanser som skall anses som hälsofarliga enligt Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Vad krävs för att en substans ska bli förbjuden? Folkhälsomyndigheten, etc I Ofta krävs att substansen hittats i Sverige, t.ex. av Tullverket vissa hälsofarliga varor.