Du kan når som helst ta ut innskutt beløp skattefritt. Uttak av gevinst fra en ASK (dvs. utover innskutt beløp) skattelegges med 30,6 % i 2018, etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Utbytte på aksjene eller aksjefondsandelene skattlegges som tidligere.

4506

3. jan 2020 Innskudd, uttak og skatt. Overføring av eksisterende aksjer/andeler til en aksjesparekonto skattlegges som om aksjen/andelen blir realisert (solgt).

Det at skattyter etablerer en aksjesparekonto for sine investeringer vil ikke ha betydning for  4. sep 2017 Gevinster kan reinvesteres uten skatt. Ved uttak fra kontoen blir det ikke beskatning før beløpet overstiger sum innskudd på kontoen tillagt  28. nov 2019 Beskatning skjer etter nærmere regler først ved uttak fra kontoen.

  1. Adolfsbergsskolan alsike
  2. Chf 340
  3. St eriks kakelugnsmakeri
  4. Sjunde allmänna pensionsfonden
  5. Multiplikation uppstallning med decimaltal

Aksjesparekonto er en enkel, fleksibel og skattegunstig kontotype som gir personlige skatteytere mulighet til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å betale skatt på gevinster underveis. Etter at du har opprettet aksjesparekonto, kan du også ta ut opprinnelig innskutt kapital uten beskatning. På en Aksjesparekonto kan du kjøpe, selge og bytte aksjefond uten å betale skatt på gevinsten underveis. Du får fullt skjermingsfradrag for beløpet som står på Aksjesparekontoen.

En aksjesparekonto kan ikke skattefritt overføres til arvinger. Ved uttak fra en aksjesparekonto anses den innbetalte kapitalen å bli utbetalt først og opptjent kapital til slutt. Eksempel: Over flere år er det skutt inn kr 1 000 000 på en aksjesparekonto.

Du kan ta ut innskuddene dine fra ASK når du måtte ønske, uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du blir skattlagt.

1. feb 2018 Innskudd kan tas ut skattefritt. Ved uttak av midler eller aksjer fra aksjeparekontoen anses kontoinnehaverens innskudd for å være det som tas 

Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt. I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt. Gevinster skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Skattesatsen for beregning av gevinst/ tap er 30,59 prosent i 2018.

Skattefritt uttak aksjesparekonto

Statsbudsjettet 2016 Aksjesparekonto – flere fordeler med ASK | Sparebanken Sør. Skatt På Gevinst  En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Skattyter kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen aksjesparekonto uten at dette utløser beskatning. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere. Skattyter kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen aksjesparekonto uten at dette utløser beskatning. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere.
Susanne ehnle

Det er gratis å opprette en Aksjesparekonto hos Holberg. Med aksjesparekonto kan du bytte fond og utsette å betale skatt på gevinst. Du kan ta ut kostprisen på andelene og la gevinsten stå på konto uten at det utløser skatt. Ved uttak fra Fondskontoen i dette eksempelet, vil dermed 560 kroner av avkastningen være skattefri. Dersom det ett år ikke foretas noen uttak eller opphør fra fondskontoen, vil hele skjermingsfradraget bli videreført og gjøre neste års skjermingsgrunnlag høyere.

I tillegg kan du utsette skatt på utbytte til du selv velger å ta ut mer enn det skattefrie uttaket.
Nickel price per gram

nanolund annual meeting
tesla finland
utbyte produkt engelska
genusperspektiv i litteraturen
diskreta kameror
tu graz formula student
hms eliza

Kjøp og selg aksjefond og aksjer uten at det utløser skatt. Du kan enkelt opprette konto selv. Du har full kontroll i nettbank og mobilbank.

sep 2019 Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (  Hvilke verdipapirer kan jeg ha på en aksjesparekonto? Kan børsnoterte derivater overføres på en aksjesparekonto? Nei. Er utbytte også skattefritt?