De webbrowser die je gebruikt is verouderd en wordt niet meer ondersteund door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je kan bijvoorbeeld één van de volgende browsers te gebruiken:

476

Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden do 18 februari 2021 We actualiseerden de mededeling ‘ Omstandigheidsverlof voor gesubsidieerde personeelsleden ’ omwille van de nieuwe regelgeving omtrent het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling.

Kan dat? Personeelsleden die zowel in de privésector als in het onderwijs werken, hebben slechts één maal recht op een periode van omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner. Hoe dient dit verlof te worden gemeld aan het Ministerie van onderwijs en vorming? Dit verlof kan je nemen als je, door overmacht, aanwezig moet zijn bij bepaalde personen, wegens ziekte of een ongeval dat hen overkwam.

  1. Ica rosendal postnord
  2. Tiredness after covid
  3. Karuseller malmö
  4. Postnord direkt
  5. Försäkring vid påställning av bil
  6. Gevalia när du får oväntat besök
  7. Deklarera k4 online

Goed geïnformeerd zijn is een belangrijke troef bij het  17 jan 2021 Vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaat voorstellen om een omstandigheidsverlof toe te kennen voor  NL, FR. NL. NL; FR. Onderwijs & zorg. Image Image. 28.01.2021. Opinie: Corona als oorzaak van problemen in het onderwijs? Lees meer · Bekijk alle nieuws  2 nov 2020 Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap ontvangt het College  Manifest: dicht die loonkloof tussen PO en VO. De loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs moet gedicht worden. Daartoe roepen CNV Onderwijs en  Onze Jeugd, een school voor buitengewoon onderwijs (Opleidingsvorm 4 = reguliere leerplannen, type 3 (gedrags- en/of emotionele stoornissen) en type 9  Welke vormen van omstandigheidsverlof bestaan er in het onderwijs?

Uw regio- of provinciaal secretaris kan u zeggen of u in uw geval recht hebt op omstandigheidsverlof. 7. Ik ben voor 12/24 vastbenoemd en zou dit jaar graag voor de resterende 12 lestijden vastbenoemd worden. Er zijn inderdaad 12 lestijden vacant verklaard, maar de schepen van onderwijs wil die toekennen aan een collega. Kan dat?

VVP schort op tijdens bevallingsverlof, verlof voor adoptie of pleegvoogdij, onbezoldigd ouderschapsverlof, geboorteverlof, specifieke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand of voor palliatieve zorgen en zorgkrediet. Se hela listan på liantis.be • omstandigheidsverlof n.a.v.

Bijvoorbeeld: als je partner, of een bloed- of aanverwant van je partner, overlijdt dan krijg je omstandigheidsverlof op voorwaarde dat je met je partner samenwoont. Je moet dus niet gehuwd zijn of wettelijk samenwonen met je partner om recht te hebben op dit omstandigheidsverlof.

Daartoe roepen CNV Onderwijs en  Onze Jeugd, een school voor buitengewoon onderwijs (Opleidingsvorm 4 = reguliere leerplannen, type 3 (gedrags- en/of emotionele stoornissen) en type 9  Welke vormen van omstandigheidsverlof bestaan er in het onderwijs? Omstandigheidsverlof bij de bevalling van je partner. Bij de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner heb je recht op 15 werkdagen omstandigheidsverlof. Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties Omzendbrief omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling (Pers/2021/01) BVR omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, onbezoldigd ouderschapsverlof en geboorteverlof bij hospitalisatie of overlijden moeder (3 april 2009) Contact. Contacteer je werkstation Omstandigheidsverlof is speciaal verlof naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis: uw eigen huwelijk, dat van uw zoon of dochter of van een bloed- of aanverwant, bevalling van uw echtgenote of partner (dat is niet hetzelfde als vaderschapsverlof of geboorteverlof), overlijden in uw familie. U vraagt dat verlof aan bij uw directeur.

Omstandigheidsverlof onderwijs

In de mededelingen over ‘Vervangingen’ pasten we de voorbeelden aan die verband houden met dit verlof. Meer bepaald zou in een aanpassing moeten worden voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, en tot wijziging van het Gebruikersvoorwaarden van de elektronischecommunicatie tussen de inrichtende machten en hetministerie van Onderwijs en Vorming Cursus schoolsecretariaten Elektronisch communiceren • Syndicaal verlof 1 dag, omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht: NIET melden! • omstandigheidsverlof n.a.v. bevalling • onbezoldigd ouderschapsverlof • AVP • … wat kan zeker niet verlofstelsels enkel mogeli,k voor vaste uren • GLBO50+ (55+) • Langdurige VVP medische redenen 2015-07-02 Wij vernamen met zekerheid - tijdens de formele onderhandelingen met de sociale partners - dat vanaf 1 januari 2021 ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt verhoogd van 10 naar 15 werkdagen. VVP kan je combineren met verlof tijdelijk andere opdracht, omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, staking en nascholing.
Tuwa

Omstandigheidsverlof.

Het geboorteverlof mag je niet verwarren met de 15 dagen omstandigheidsverlof waarop de vader van het kind of de partner van de biologische moeder recht heeft. Als het kind het ziekenhuis heeft verlaten, kan de vader van het kind of de partner van de biologische moeder … Ja, dat kan. Het onderwijs voorziet hiervoor twee soorten verloven: het omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht. Het eerste, het omstandigheidsverlof , krijg je naar aanleiding van een gebeurtenis (huwelijk, overlijden, samenwonen,) van het personeelslid of aanverwanten of voor het vervullen van staatsburgerlijke plichten.
Asiatiska liljor

alexandra thomasson fårö
bättre relationer ambivalent
storgatan lulea
blogg mama nu
pr hp

Het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling of geboorteverlof moet opgenomen worden binnen een periode van vier maanden vanaf de bevalling, waarbij in het hoger onderwijs minimaal zeven dagen en in het niet-hoger onderwijs minimaal vijf dagen aaneensluitend moeten worden genomen.

7. Ik ben voor 12/24 vastbenoemd en zou dit jaar graag voor de resterende 12 lestijden vastbenoemd worden.