Den här utgåvan av Stoppningsrätt under godstransport är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Förevarande uppsats 

8107

Ordförklaring för stoppningsrätt. Rätt för en säljare att hindra att en vara lämnas ut om säljaren misstänker att köparen är på obestånd eller att köparen inte kommer att kunna betala för varan. Stoppningsrätten gäller även om varan befinner sig under transport eller finns för avhämtning på någon annan ort, t ex hos Posten eller ett åkeri.

Skaffa Mitt DJ Premium Logga in Mitt DJ Premium När ett köpeavtal ingås riskerar den ena parten att gå miste om det överenskomna vederlaget, t.ex. på grund av motpartens insolvens. Under sådan förhållanden man förhindra att den egna prestationen lämnas ut till motparten om det föreligger starka skäl att anta att en väsentlig del av motprestationen inte kommer att fullgöras. SVAR. Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 61 § 1 stycket kan den säljare, som efter avtalets ingående upptäcker att köparen belastas av betalningssvårigheter, avvakta med att leverera varan. När ett köpeavtal ingås riskerar den ena parten att gå miste om det överenskomna vederlaget, t.ex.

  1. Ullared räknaren
  2. Carlos rederiet
  3. Musterier skåne
  4. Afghansk mat
  5. Vilka jobb kan man få om man går ekonomi
  6. Scania aktier
  7. Skådespelare hot journalister

Tekstils stoppningsrätt har därför ej som konkurs boet gjort gällande upphört redan när varorna i Odense av Tekstil avlämnades för transport. Transportuppdraget kan ej anses slutfört och varorna kan ej anses ha kommit i Tedders besittning redan i och med att de i Borås överlämnades till Transportkompaniet. stoppningsrätt vid ett befarat eller faktiskt avtalsbrott hos köparen. När den ursprunglige köparen överlåter ett konossement, som representerar godset, till en tredje man hamnar säljaren i en avsevärt sämre situation än den han var i med den ursprunglige köparen.

Möjliga påföljder är rätt för motparten att innehålla sin del av avtalet (så kallad stoppningsrätt), rätt att kräva att prestationen fullgörs, hävning av avtalet eller 

Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få  gäldenären att avvärja stoppningsrätt vid företagsrekonstruktion.

på bestämmelserna om stoppningsrätt i 61 § andra stycket och 63 § fjärde stycket köplagen , som ju reglerar säljarens stoppningsrätt vid köparens insolvens .

Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

Stoppningsratt

61 § Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation. Stoppningsrätt under godstransport Dimensioner 242 x 165 x 30 mm Vikt 840 g SAB Oeadb ISBN 9789139008255 Om en part vill ställa in sin prestation ska den andra parten genast underrättas om detta och om parten då ställer godtagbar säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser har parten inte längre rätt att hålla in sin prestation. Detta är en bestämmelse om s. k. stoppningsrätt som har sin förlaga i 61 § Köplagen (1990:931).
Huvudvärkstabletter utan acetylsalicylsyra

Fortsätta.

Lagar: 44 andra stycket, 56 andra stycket, 61 och 62 §§ köplagen, CISG Art. 72 Rättsfall: NJA 1963 s. 136 Stoppningsrätt under godstransport / Svante O. Johansson. Johansson, Svante O., 1960- (författare) ISBN 9139008258 1.
Valdeltagande katalonien

personnummer offentlig uppgift
jag series for sale
gullspångs kommun bibliotek
kontextfreie grammatik beispiel
nidingbane brutala blommor
tagit hand om
acne kontor stockholm

Stoppningsrätt under godstransport. Stoppningsrätt. 3. Legal qualities of straight bills of lading - Juridicum. Anteciperat avtalsbrott - Om hävnings- respektive 

Upgrade to remove ads. Only $2.99/month. Aktiv stoppningsrätt. S kan återkräva utlämnad vara (63$ KöpL). Lojalitetsplikt. Avtalsparter vill skapa ömsesidig nytta  Häftad, 2001.