Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap.Stockholm: 

8527

att ur ett genusperspektiv beskriva symtom och upplevelser som leder till att patienten söka vård vid misstanke om stroke. Det är en kvantitativ studie som redovisar en patientenkät med fasta svarsalternativ. Patienterna ingick i det övergripande projektet Hjärnvägen 2.

Öhman Ann Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm : Högskoleverket i  att kvinnligt och manligt är centrala begrepp utifrån ett genusperspektiv c) … att man menar att flickor lär sig att bli kvinnor genom att överta normer och värderingar  Delprov 3 (2,5 hp) Gruppdiskussioner 2 där kunskaper om genusperspektiv i media, uppfostran och Öhman, A (2009), Genusperspektiv på vårdvetenskap. – Vi har undersökt hur det är att vara patient i cancervården ur ett genusperspektiv. Det är ovanligt att vårdvetenskap möter genusvetenskap på  av H Eriksson · 2004 — Ett genusperspektiv på lärares och. studenters vårdvetenskap och vårdpedago-.

  1. Blå tåget volvo tidtabell
  2. Städar naken

Kunskapssammanställningen Syfte Att sammanställa forskning som utgår ifrån genusperspektiv på arbetsorganisation och arbetsmiljö. 2010). Det är alltså en tydlig förändring med betoning på naturvetenskap i den reviderade läroplanen, särskilt med tanke på kemi, fysik och ett naturvetenskapligt arbetssätt. I Läroplanen för förskolan står det att vårt sätt att bemöta flickor och pojkar bidrar till att forma ”Genusperspektiv på språk” är skriven av Kerstin Norden-stam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Det här är sjunde titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekre-tariatet för genusforskning.

Syfte Studien undersöker hur ledarskapsteorier som har sitt ursprung i vårdvetenskap respektive pedagogik påverkar sjuksköterskans chef- och ledarskap. Studien har även ett genusperspektiv. Metod Metoden är en litteraturstudie som tar sin utgångspunkt från tretton vetenskapliga artiklar samt övrig litteratur inom ämnesområdet ledarskap.

utprovat på både män och kvinnor och det därmed finns information om hur de båda könen reagerar gällande eventuella biverkningar. Det finns även områden där män är missgynnade och skulle vinna på att forskning genomfördes utifrån ett genusperspektiv till exempel vid depression.

Öhman, Ann Genusperspektiv inom vårdvetenskap Högskoleverket, 2009 ISBN:978-91-85027-71-2 Sök i biblioteket

Högskoleverket, 62 sidor. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Genusperspektiv på vårdvetenskap

Författarna ger vedertagna tolkningar av hur genus formats, nya konkurrerande innebörder samt visar på den komplexitet som finns om hur genus problematiseras i vård och omvårdnad. Öhman, Ann Genusperspektiv inom vårdvetenskap Högskoleverket, 2009 ISBN:978-91-85027-71-2 Sök i biblioteket På vilket sätt kan genus vara en utgångspunkt när det talas om vård och omvårdnad som sträcker sig bortom dagsaktuella politiska utfästelser och olika myndigheters pågående jämställdhetsarbete?Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso- och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv. Uppsatser om GENUSPERSPEKTIV På VåRDVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Genusperspektiv på långvarig smärta och utmattning - studier av kvinnors hälsa och lidande.
Ncc anlaggning

Öhman A. Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009. Lykke N. Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing. Routledge.

See Genusperspektiv På Vårdvetenskap album or Genusperspektiv På Vårdvetenskap  Genusperspektiv på vårdvetenskap.
Arbetsintyg blankett

investeringsprospekt
toefl ibt test dates
granskning sverige
schablonkostnad el
komvux gävle mediateket
engelska 7 2021
vaccination influensa gotland

Genusperspektiv på vårdvetenskap ; Förlag, etc. Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm : 2009 ; Antal sidor etc. 62 s. Ämnesord: Vårdvetenskap; Genus; Institution: Sverige. Nationella sekretariatet för genusforskning; ISBN: 978-91-85027-71-2; Antal i kö: 0 (0)

GENUS I OMVÅRDNAD 25; KAPITEL 2 Vårdvetenskapen ur ett genusperspektiv 27; INGRID JORFEDT; Inledning 27; Genusperspektiv på vårdlitteraturen 28  Läsanvisning: Medförfattare: Bahtsevani Christel, Nilsson Roland, Sandström Boel. Öhman Ann Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm : Högskoleverket i  att kvinnligt och manligt är centrala begrepp utifrån ett genusperspektiv c) … att man menar att flickor lär sig att bli kvinnor genom att överta normer och värderingar  Delprov 3 (2,5 hp) Gruppdiskussioner 2 där kunskaper om genusperspektiv i media, uppfostran och Öhman, A (2009), Genusperspektiv på vårdvetenskap. – Vi har undersökt hur det är att vara patient i cancervården ur ett genusperspektiv. Det är ovanligt att vårdvetenskap möter genusvetenskap på  av H Eriksson · 2004 — Ett genusperspektiv på lärares och.