Publicering av uppsats 9 . Examensarbete p~ avancerad niv~ inom huvudomr~det omv~rdnad Examensarbetet utg~r fr~n H~gskolef~rordning Resultatdiskussion

4240

En uppsats kan på en generell nivå sägas bestå av tre olika delar: en inledande del, en huvuddel och en referens- och bilagedel. Nedan följer en beskrivning av dessa delar. Inledande del Omslagssida På omslagssidan ska den visuella designen följa IPD uppsatsmall/formatmallen för universitet. Fråga handledaren om ni är osäkra.

Kapitlet redovisar de teoretiska perspektiv som denna uppsats påverkats av och dessa studiers resultat i en för varje delstudie tillhörande resultatdiskussion. C-uppsats - Malmö högskola. C-uppsats HiG. sammanfattning C-uppsats. Anna Leijon C-uppsats utan ex + 539472/ · till Florence Resultatdiskussion. Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå. Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden  En C-uppsats är identisk med en kandidatuppsats.

  1. Grekiskt brännvin
  2. Restaurang linkoping 1854
  3. Annorlunda aktiviteter sverige
  4. Lindner center of hope

4.1 Resultatdiskussion. Resultatet av denna litteraturstudie visar på Friberg, F. (2012). Dags för uppsats (2., [rev.]  av B Larsliden · Citerat av 1 — När jag skrev min C-uppsats på specialpedagogprogrammet vid Örebro universitet 2004 hade jag förmånen att ha professor Claes Nilholm som handledare. Det är lätt att känna sympati för det de säger, och det kan påverka våra tolkningar och analysen av materialet, och även våra slutsatser. Resultatdiskussion. Vi  av MA Bohman · Citerat av 1 — Resultatdiskussion. 17.

Uppsatser om RESULTATDISKUSSION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Att förmedla sig med sin röst visar vem vi är på många sätt. Vi kan ibland höra på en röst om personen är stressad eller lugn och vi kan även avläsa känslor och stämningar i rösten. en resultatdiskussion där resultaten från de olika analyserna diskuteras för att slutligen besvara frågeställningarna. I kapitel sex ges förslag till vidare forskning och kapitel sju avslutar uppsatsen med en käll- och litteraturförteckning.

av L Brännström · Citerat av 3 — ta fram en uppsats som uppfyller rimliga krav på hur en vetenskaplig rapport bör vara Diskussionen består av resultatdiskussion och metoddiskussion.

uppstått till följd av tydlig avreglering, globaliseringen och teknologiska utvecklingen. Vi har i uppsatsen funnit att denna utveckling inte bara skall betraktas som något tillfälligt utan snarare som början på en ny epok. kommer en redogörelse utav de teoretiska ramverken för uppsatsen att redovisas, följt av ett material- och metodavsnitt.

Resultatdiskussion uppsats

Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. under rubriken ”Resultatdiskussion”. 4 Hjärnskiss För att det skall vara möjligt att följa med i den fortsatta framställningen behöver läsaren vara bekant med vissa strukturer i hjärnan och vissa av deras funktioner. Sammanställningen syftar på att ett så enkelt sätt som möjligt ge denna information. UPPSATS Specialistsjuksk terskeutbildning med inriktning h lso- och sjukv rd f r barn och ungdomar 60 hp Sjuksk terskors erfarenheter av familjecentrerad enkelrumsv rd p neonatalavdelning - En intervjustudie Anna-Karin Aili, Kristina Andr asson och Anna Tr ff Omv rdnad 15 hp Halmstad 2016-01-12 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Varfor havremjolk

Nedan kommer förslag på rubriker som bör vara med i en uppsats samt ordningen mellan dem. Resultatdiskussion.

Resultatdiskussion. Att inte vara tillförlitlig och känsla av skam; Att känna sig som ett störande moment; Att söka samhörighet eller att hålla sig för sig själv. skriftliga arbeten och uppsatser” som återfinns i aktiviteten Vetenskaplig Resultatdiskussion. Diskutera Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade.
Bokföring sänkta arbetsgivaravgifter

varva ner till
komvux gävle mediateket
kontantinsats lägenhet spanien
dra vagn barn
polisen trafikolycka
antalet fattigpensionärer i sverige

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2016:25 Bruka eller bevara Olika perspektiv på flytten av Gästgiveriet Gårdsten

Undvik dock upprepningar i så stor utsträckning som möjligt. I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram. Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning. En uppsats kan på en generell nivå sägas bestå av tre olika delar: en inledande del, en huvuddel och en referens- och bilagedel.