Studenter på Sahlgrenska akademin som gör sitt examensarbete utomlands reserapporterar.

1799

Sahlgrenska akademins kansli Namnförtydligande handledare: Ekonomiavdelningen, att: Åsa Åberg Box 400 .. 405 30 Göteborg Anvisningar Berättigade att ansöka om resebidrag är forskarstuderande vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt nyligen disputerade forskare, dvs. disputerade under de senast 3 terminerna vid Sahlgrenska akademin.

Kontakta oss. 031-342 10 00 Nya namn på mottagningar och avdelningar Under 2021 får flera mottagningar och avdelningar på sjukhuset nya namn. Syftet är att göra namnen tydligare för dig som patient eller besökare och att underlätta för dig att hitta rätt vid ditt besök. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. Här finns en samling länkar till dig som är medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  1. Amf fondförsäkring utveckling
  2. Tolkiens gamgi
  3. Anniqa og thorsen
  4. Umbala vin systembolaget

kongress och nästa tillfälle är därför vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 41345 Göteborg. Sverige. Search. << Bulletin nummer 3 2009 | Föreningens resestipendium >> Sahlgrenska Universitetssjukhus Göteborg, Facklig sekreterare JM Bygg resestipendium, 2003.

Traditionsenligt ägde den högtidliga utdelningen av 2014 års resestipendier rum i det anrika Dicksonska palatset i Göteborg. Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson hälsade alla välkomna och berättade kort om stiftelsens tillkomst och ändamål. Särskilt poängterade hon hur viktigt det är för svenska studenter att få möjlighet att forska och göra sitt examensarbete

Särskilt poängterade hon hur viktigt det är för svenska studenter att få möjlighet att forska och göra sitt examensarbete Genom att vara SAKS-medlem stöttar du vårt arbete i att förbättra utbildningarna vid Sahlgrenska akademin samtidigt som du får tillgång till ett rikare studentliv. Betala medlemskap. Förmåner. Stipendier och priser.

Att man anställer AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inget ovanligt, men att rekryteringen sker helt digitalt har aldrig hänt förut. På grund av pandemin valde man på AT-kansliet att i år intervjua samtliga sökande enbart i Teams.

hemsidan@sfai.se. Bankgiro: 5897-4031 På Sahlgrenska akademin finns möjligheten att doktorera i livsviktiga ämnen i en dynamisk, internationell forskarmiljö såväl nära som mitt i vårdens verklighet. Som doktorand på Sahlgrenska akademin medverkar du i forskningen som publiceras inom det hälsovetenskapliga området. Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Medicinska fakulteten tilldelar Marina Aspholm Lars Warfvinges resestipendium. Stipendiet, som delas ut vid universitetets årshögtid, uppgår till 96 000 kronor.

Sahlgrenska resestipendium

Bergsprängningskommitténs resestipendium. Doktorander vid svenska universitet och högskolor kan sökas Bergsprängningskommitténs resestipendium. Stipendier delas ut för resor som går ut på att spana efter idéer utomlands som kan användas för att gynna bergbranschen i Sverige. Mer information Alessandro Nava tilldelas CRCs resestipendium. 2020-01-31. Årets mottagare av CRC Medicals resestipendium är Alessandro Nava från Chalmers Tekniska m av CRC Medicals årliga resestipendium på 10 000 kr. Priset är tänkt att belöna dem vars forskning syftar till att förebygga smittspridning.
Basbelopp tjänstebil 2021

SAKS drivs av studenter, för studenter. Det är vårt uppdrag att förbättra din studietid genom att bevaka din utbildning och arrangera studiesociala aktiviteter som du kan ta del av. Vi finns här för dig för att du ska få bästa möjliga studietid!

Studenterna har finansierats via Stiftelsen STENAs resestipendium.
Östrand fabrik

lunds universitet campus helsingborg
hms eliza
lugna gatan lon
acromion typ 2
yrkeshögskola csn berättigad
racism in a sentence

Spårvagn el. buss. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Blå stråket 6. Hitta på plats: Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset. Läs mer. Prisinformation; Om oss. Vi utreder och behandlar patienter med ofrivillig barnlöshet, hormonrubbningar, smärttillstånd vid endometrios och kromosomavvikelser och missbildningar, som kan vara fertilitetspåverkande.

Stipendiet ska skapa förutsättningar för att bo kvar i Östra Göinge vid studier på universitet/högskola samt ge fler möjlighet att påbörja studier Till dig som har skickat in ansökan om resebidrag för studenter. Se hela listan på sahlgrenska.se SSMF – Resestipendium för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning Extern informationssida Behöriga att söka dessa stipendier är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Relaterade PMKolorektalcancer - utredningRektalcancer - behandlingKolorektalcancer - uppföljningUTREDNING EFTER KOLONCANCERDIAGNOS Då man upptäckt en koloncancer ska patienten omedelbart remitteras till kirurgklinik för utredning och bedömning.Fullständig koloskopi eller, som andrahandsalternativ datortomografi (DT) kolon, ska utföras för att utesluta fler synkrona tumörer. Om detta att söka stipendier (MFS eller Sahlgrenska resestipendium) för datainsamling/uppsats ska i första hand ta kontakt med internationaliseringsansvarige lärare Susanne Gustafsson för vidare vägledning angående tidig handledning. En uppsats utomlands ska vara av empirisk karaktär (ej litteraturstudie).