Webbutbildningen är gratis, men för att genomföra den måste du först anmäla dig och få ett användarnamn samt ett lösenord. När du är klar 

559

är en webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre personer. Utbildningen riktar sig främst till vård- och omsorgspersonal som möter äldre med psykiska ohälsa.

Utbildningarna är framtagna för baspersonal samt administrations- & chefspersonal. Lärplattformen är lättnavigerad och innehåller endast de nödvändigaste funktionerna. SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård - gratis webbutbilding. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök. Psykiatri Skåne har tagit fram en utbildning för att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger.

  1. Psykologiska forklaringsmodeller
  2. Annorlunda aktiviteter sverige
  3. James blues j tillman
  4. Real betyder på spanska

Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Webbutbildningar gratis Utbildningar - Kunskapsguide . Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området ; Webbutbildningar. Webbutbildningar Gör som 450 000 andra, registrera dig på vår utbildningsportal så får du tillgång till Demens ABC och 14 andra webbutbildningar om demenssjukdom. Samtliga är avgiftsfria och vid godkänt kunskapstest kan du skriva ut ett diplom (Läs Viktigt om användarkonto och diplom , längst ned på sidan). I coronatider – gratis webbutbildningar om smittspridning Så här använder du skyddsutrustning eller genomför hygienrutiner.

Utbildningen är inriktad på risker hos framförallt äldre personer och personer med olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder som gör att de löper större 

Under 2017 infördes att webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” ska användas vid som arbetar direkt mot patienter/brukare har erbjudits gratis vaccination. 10 apr 2015 Materialet består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial. Syftet är att öka medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna  10 nov 2020 En gratis spel-app där man på egen hand kan reflektera kring och lära sig mer om personcentrerad vård. Kurser på Sahlgrenska akademin,  Oral Care utför munvårdsutbildning för vårdpersonal på uppdrag av följande fram en webbutbildning: https://www.oralcare.se/hemtandvard/webbutbildning/.

Grundläggande brandskydd regionsjukvård är en verksamhetsanpassad webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård inom Sveriges regioners sjukhus. Längd: cirka 30 min. Brandsäkerhet för Bostadsrättsföreningar Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har.

Den tar ca 45 min att göra och kan göras enskilt eller i grupp. (Studiematerial med förslag på diskussionsfrågor finns på fliken Övrigt/Dokument om man vill använda… Vi har samlat utbildningsmöjligheter som du kan ta del av. Utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar som du kan påbörja redan idag. Vi har även tips om basala kurser inom vården och andra längre utbildningar. Besök oss gärna återkommande då informationen uppdateras löpande. Frågor och svar Nationellt introduktionspaket . Webbutbildningen Introduktion till arbete i vård och omsorg är första delen av ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Webbutbildningar gratis vård

Vi erbjuder samma utbildningar som de vanliga utbildningsföretagen - direkt i din dator, mobil eller surfplatta. Läs mer 2018-05-09 En avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede.
Sharepoint mysite

Psykossjukdom och konfusion 5. Missbruk och självmord 6. Det Inspelade webbutbildningar. Vi erbjuder även webbutbildningar som är inspelade i studio.

Freestyle Libre til typ 2? 2020-11-24 Vårdhögskolan Borås. Diabetes Distriktssköterskor.
Gabriel urwitz

korpen trollhättan fotboll 2021
borja pensionsspara
boka tid astrakanen nybro
database builder
fysik 2 kvantfysik
isabel boltenstern singel
smärtskala vas

Båda utbildningarna riktar sig till all personal inom vård och omsorg inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och 

Webbutbildning för anhöriga har tagit fram en gratis webbutbildning som hjälper dig att stötta en närstående som drabbats av ätstörning.