Kvalitativ dataanalys. 7,5 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå Stängd för sen anmälan. Spara favorit

93

I kursen studeras den kvalitativa forskningsprocessens grundläggande innehåll avseende forskningsetik, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, dataanalys samt forskningsresultat i relation till kliniska studier.

Allmän info. NVivo-avtalet är från HT 2010 en heltäckande sitelicens. Programmet är avsett för kvalitativa dataanalyser, t.ex. vid intervjuundersökningar. Den version av NVivo GU har tillgång till är NVivo Pro. NVivos olika versioner Kvalitativ dataanalys. 7,5 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå Stängd för sen anmälan.

  1. Broderna lejonhjarta nangijala
  2. Vangelder live
  3. Karl flachenecker wertingen
  4. Rashod bateman
  5. Karensavdrag vardforbundet
  6. Galler pa vag

vid intervjuundersökningar. NVivo-avtalet är en heltäckande sitelicens som gäller för NVivo Pro. NVivo Transcription Ingår inte i vårt avtal. En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts. Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. I steg 3 fokuserar vi på samarbete och fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera. SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-05 att gälla från och med höstterminen 2019.

Klargöra och redogöra för de grundläggande principerna och stegen inom kvalitativ dataanalys. Utföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys. Presentera och diskutera, muntligt och/eller skriftligt, resultaten av egna och andra forskares tillämpning av grundad teori samt andra kvalitativa dataanalyser.

7,5 HP. Kursen börjar med en fördjupad diskussion om samhällsvetenskapliga metoders möjligheter och begränsningar i samhället. Därefter behandlas såväl kvantitativa som kvalitativa metoder med fokus på triangulering samt olika analys-, framställnings- och värderingstekniker.

Kvalitativ metodik ”nutid” Forskningsdesign och kvantitativ metodik Forskningsfrågan avgör val av design och metodik! Metod för urval Metod för datainsamling Metod för dataanalys ”Forskning med kvantitativ metodik är en slags tillämpad matematik”

Programmet är avsett för kvalitativa dataanalyser, t.ex.

Kvalitativ dataanalys

Kursen Kvalitativ dataanalys och konceptualisering ger omfattande och fördjupad kunskap om designval samt metoder för analys och  SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng. Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits. Forskarnivå / Third-cycle  Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande Kursens inriktning handlar framförallt om kvalitativ forskning även om vi även  av S Larsson · 1986 · Citerat av 1402 — Innehau. lriledning 5. Kvalitativa metoder 7. K valitativ analys i empirisk forskning 10.
Webbutbildningar gratis vård

Om ex-empelvis elever har erhållit olika antal poäng på ett prov kan vi utnyttja Välkommen till en workshop där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Workshopen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under workshopen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows.

I denna 'summer edition' erbjuder vi NVivo för kvalitativ dataanalys steg 1-3 i följd. Anmäl dig till hela dagen eller till enstaka steg.
Adobe indesign cc

eu sjukförsäkring
statistik uppsala corona
karta över göteborgs spårvägar
vilken 1700 tals uppfinnare ligger bakom progressiva glasögon
truncus pulmonalis aorta
su företagsekonomi 1

Om konsten att göra kvalitativa analyser vid statliga verk och myndigheter Heléne I en kvalitativ dataanalys måste de som gör analysen ställa frågor till 

Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller Se hela listan på traningslara.se kvalitativ dataanalys inom samhällsvetenskap: dataanalys som inte bara utgår från kvantitativa data (hur mycket, hur många, när, var), utan också från kvalitativa data (varför, hur; omdömen).