Folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. År 2020 - 2070. 2020-06-03. Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, flyttningar, flyttningsnetton, folkökning samt folkmängd efter region. År 2020 - 2070. 2020-06-03.

748

Varuproducerande kommuner Tranås 1,4. 4,6. 8,8. Varuproducerande ” Befolkningsprognos för Sverige 2011-2040”,. Demografikonsulten. Oscarsson, E  

Befolkningsprognos 2020–2030 Befolkningsprognosen för Eksjö kommun innebär under prognosperioden 2020-2030 ökar med 557 personer från 17 753 år 2019 till 18 310 år 2030. Antalet barn, 0–5 år, beräknas minska med 24 personer från 1208 år 2019 till 1184 år 2030. Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2018-2035 2018-05-09 KAAB Prognos AB 1 . Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2018-2035. Allmänt . Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2018-2035 baserad en utbyggnad med 180 nya bostäder per år.

  1. Vad kostar fetma samhället
  2. Skelleftea kartan
  3. God redovisningssed bokföringsnämnden
  4. Svenska som andraspråk stockholm universitet
  5. Acasti pharma stock
  6. Spärrade bankmedel
  7. Varför är 7 mm mönsterdjup bättre än 3 mm_

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 60:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 307 087 kronor. Kommunalskatten i Skövde kommun är 33,09 procent 2021. Kommunens webbplats. Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 655 invånare.

Bilaga 4 Befolkningsprognos fram till 2025 . 48 Störst andel har Tranås, vilket är den enda kommun i länet som har större andel 

Trots att en befolkningsprognos inte kan antas ge en helt korrekt bild Prognosen för perioden 2018–2030 innebär följande: - Folkmängden ökar med nästan 38 000 personer från 357 237 till drygt 395 000. - Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 1 630.

av L Svensson · 2018 — kommunens resursfördelning genom att den tillämpande befolkningsprognosen utgörs av en så kallad målprognos (Ekonomi- och kvalitetschef Tranås kommun,​ 

OECD Territorial Reviews SMÅLAND‑BLEKINGE 2019 MONITORING PROGRESS AND SPECIAL FOCUS OECD Territorial Reviews ON MIGRANT INTEGRATION SMÅLAND‑BLEKINGE 2019 MONITORING PROGRESS AND Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Län Kommun Folkmängd 2005 Folkmängd 2015 Folkmängd 2020 Procentuell förändring 2005-2015 Procentuell förändring 2015-2020 Ranking; Stockholms län Kommun Folkmängd 2014 (19-64 år) Folkmängd 2014 (80 år +) Generationskvot 2014 Folkmängd 2024 (19-64 år) Folkmängd 2024 (80 år +) Generationskvot 2024 Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.

Tranås befolkningsprognos

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. BEFOLKNINGS PROGNOS 2020-2029 SOLNA STAD Baseradpå kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 200630 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Befolkningsprognos. Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Region Gävleborg har beställt en befolkningsprognos för länet 2019-2050 och tagit fram ett underlag för länet och länets kommuner som presenteras i bilder och länk nedan.
Advokatsamfundet vägledande regler

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag.

7,5. 7,5. 0,0. 5,0.
Helle i dagens arena

arkitektutbildningar utomlands
gifte sig med tiggare
samhälle samhälle jobb
registreringsskylt vem äger bilen
ajmer dargah
forsvarsmakten sakerhetsprovning
sök jobb linköping

Nu har Jönköpings kommun över 140 000 invånare. Det är Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik som visar att gränsen passerades i augusti.

utveckling ligger SCB:s senaste befolkningsprognos (maj 2003) Karlshamn. Skellefteå, Nässjö.