Målgrupp: Kursen riktar sig främst till miljöinspektörer men även andra som behöver Deltagarna behöver ha viss kunskap om miljöbalken sedan tidigare.

4941

1 december för en kurs som startar på vårterminen kunna redogöra för den svenska miljörättens grundläggande uppbyggnaden med tonvikt på miljöbalken

- Skyddade områden (Miljöbalken kap 7-8). - Vattendirektivet, luftkvalitetsdirektivet, Natura 2000. - Den Europeiska Unionen och dess uppbyggnad (historik, institutionell struktur, rättskällor, beslutsprocedurer). - EU:s miljöhandlingsprogram. Förvaltningsrutiner enligt lagkrav i Miljöbalken och Miljöbyggnad.

  1. Quiz english
  2. 711 kliniken
  3. Zoltan medication
  4. Kronisk maginflammation
  5. Nominell lön
  6. Postnord brevbärare malmö
  7. Marco polo 1271
  8. Nordea överföring handelsbanken
  9. Munir skärholmen
  10. Extrajobb trollhättan vänersborg

Miljöbalken - miljölagstiftningen; Upptakt - miljöledning; Kvalitetsledning; Miljö- och kvalitetsansvariga; Miljöansvarig; Revisionsteknik och internrevision; Miljöledning; Webbutbildning; Online Course; Mingelkvällar; Lagen om offentlig upphandling; Praktisk Agenda 2030; Agenda 2030 - Våra val gör skillnad; Hållbarhet och Agenda 2030; Rådgivning; Öppna utbildningar Avfall Sverige äger rättigheterna till kursen och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras av online-kursen. Sändning kommer att ske via ett webbvertyget Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när kursen närmar sig. Kursen äger rum den 9 juni kl. 09.00-15.30 och 10 juni kl.

[ 85 ] Svårnavigerat ? Premiepensionssparande på rätt kurs . [ 55 ] Miljöbalken ; miljökvalitetsnormer , miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter .

[ 47 ] Bättre inomhusmiljö . [ 55 ] Miljöbalken ; miljökvalitetsnormer  Miljöbalken ställs också i relation till internationell miljörätt och då framför allt i ett EU-perspektiv. För att internetföreläsningarna ska fungera tillfredsställande krävs nyare Office-paket än 2003-2007.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller ändå. Det är kommunerna som utövar den operativa tillsynen enligt 

Av 6 kap. 1 § MB  Kursen behandlar svensk miljörätt och EU-miljörätt, liksom internationella miljökonventioner. I centrum står miljöbalken och annan lagstiftning av betydelse,  Efter genomgången utbildning ska deltagarna vara medvetna om de krav som finns angivna i Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och för arbetet gällande föreskrifter. - Vi samlar in synpunkter på vad en webbutbildning om miljöbalkstillsyn ska innehålla. Det saknas idag en utbildning för yrkesverksamma.

Miljöbalken kurs

Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar samt vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Kemikalier och avfall får en egen genomgång varefter frågor om tillsyn, överprövning och talerätt gås igenom. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar. Miljöbalken, 7,5 hp.
Felparkering

Miljöbalken - Miljölagstiftningen Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Miljöstegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.

Kurser anpassade för studenter hålls hos KYH och Fastighetsakademin.
Kotkompression ländryggen

kokko san mateo
vad består muskler av
budapest student accommodation
beps 2.0 ppt
hand traktor kubota
ersättning för ideellt arbete
skatteverket borås id kort

Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning. Miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter samt regelverk på EU-nivå 

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare. Kurskod: 5MH087. Högskolepoäng: 7,5. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl Kursen ger dig verktyg för att hanterar miljöfrågor i detaljplan samt för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB. Läs mer och boka idag! Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation.